Register | Login

Iliotibial Band Syndrome (ITBS), czyli system pasma biodrowo-piszczelowego istnieje jednorazową spośród najzwyklejszych dolegliwości, które osiągają osoby aktywne fizycznie. Szczególnie narażeni na współczesną dolegliwość są długodystansowi biegacze. Oblicza się, ze stoi ona u około 5% biegaczy.Pasmo biodrowo-piszczelowe jest cechą powięzi sz

Who Voted for this StoryJofrati.net is an open source dofollow social bookmarking site. It is managed by an optimized content management system that lets you easily submit your valuable links in order to receive search engine traffic.

Username:

Password:

Remember: